SEME BUNDEVE,
slano

prženo

50 g, 150 g

Kikiriki u ljusci

prženo

150 g, 400 g

SUNCOKRET U LJUSCI,
slani

prženo

40 g, 60 g, 100 g, 150 g, 200 g, 300 g

SUNCOKRET U LJUSCI

prženo

40 g, 60 g, 100 g, 150 g, 200 g

SUNCOKRET U LJUSCI,
ukus paprike

prženo

50 g, 140 g

SUNCOKRET U LJUSCI,
ukus bibera

prženo

50 g, 140 g

SUNCOKRET U LJUSCI,
ukus mirođije

prženo

50 g, 140 g

SUNCOKRET U LJUSCI,
slani

prženo

40 g, 100 g, 200 g, 300 g

SUNCOKRET U LJUSCI

prženo

40 g, 100 g, 150 g, 200 g, 300 g